Recipe: Perfect Meat Balls

Asian, Food Recipes and tasty.

Meat Balls.

Meat Balls You go for it simmering curry Meat Balls testing 6 method furthermore 3 along with. Here you go put it over.

method of Meat Balls

  1. It's of Meat.
  2. Prepare of Egg.
  3. It's of Onion.
  4. You need of Red pepper and small pepper.
  5. You need of Seasoning cubs and salt.
  6. It's of Oli for frying.

Meat Balls prescription

  1. Dafarko,bayan kin daka namanki,sai kiyi mixing duk ingredients dinki wuri daya,ki mulmula.
  2. Sannan ki saka cikin mai ki fara soyawa,saboda ya rake zama danye kafin kisaka cikin kwai,bayan minti biyar cikire.
  3. Ki saka cikin kwai tare da albasa kina dibawa kina soyawa cikin mai.